Użyteczne skróty klawiszowe z logiem Windows

Klawisz z logo Windows na klawiaturze komputerowej.

Klawisz z logo Windows znajduje się praktycznie na każdej klawiaturze. Jednak rzadko z niego korzystamy. Dlaczego? W większości przypadków spowodowane jest to brakiem wiedzy na jego temat. Warto poznać jego zalety. Sprawdź, czy dzięki niemu Twoja praca stanie się bardziej efektywna!

Skróty dostępne w systemie Windows od wersji 8.1.

Klawisz z logo systemu Windows + F1
Otwieranie Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows

Klawisz z logo systemu Windows
Wyświetlanie lub ukrywanie ekranu startowego

Klawisz z logo systemu Windows + B
Ustawianie fokusu w obszarze powiadomień

Klawisz z logo systemu Windows + C
Otwieranie paneli funkcji

Klawisz z logo systemu Windows + D
Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu

Klawisz z logo systemu Windows + E
Otwarcie Eksploratora plików

Klawisz z logo systemu Windows + F
Otwarcie panelu Wyszukiwanie i szukanie plików

Klawisz z logo systemu Windows + H
Otwieranie panelu Udostępnianie

Klawisz z logo systemu Windows + I
Otwieranie panelu Ustawienia

Klawisz z logo systemu Windows + K
Otwieranie panelu Urządzenia

Klawisz z logo systemu Windows + L
Zablokowanie komputera lub przełączenie osób

Klawisz z logo systemu Windows + M
Minimalizowanie wszystkich okien

Klawisz z logo systemu Windows + O
Zablokowanie orientacji urządzenia

Klawisz z logo systemu Windows + P
Wybieranie trybu wyświetlania prezentacji

Klawisz z logo systemu Windows + Q
Otwieranie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania wszędzie lub wewnątrz otwartej aplikacji (jeśli aplikacja obsługuje wyszukiwanie w aplikacji)

Klawisz z logo systemu Windows + R
Otwieranie okna dialogowego Uruchamianie

Klawisz z logo systemu Windows + S
Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu przeszukania systemu Windows i sieci web

Klawisz z logo systemu Windows + T
Przełączanie między aplikacjami na pasku zadań

Klawisz z logo systemu Windows + U
Otwarcie Centrum ułatwień dostępu

Klawisz z logo systemu Windows + V
Przełączanie między powiadomieniami

Klawisz z logo systemu Windows + Shift + V
Przełączanie między powiadomieniami do tyłu

Klawisz z logo systemu Windows + X
Otwieranie menu Szybki link

Klawisz z logo systemu Windows + Z
Wyświetlenie poleceń dostępnych w aplikacji

Klawisz z logo systemu Windows + ,
Chwilowy podgląd na pulpit

Klawisz z logo systemu Windows + Pause
Wyświetlanie okna dialogowego Właściwości systemu

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + F
Wyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci)

Klawisz z logo systemu Windows + Shift + M
Przywracanie zminimalizowanych okien na pulpicie

Klawisz z logo systemu Windows + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli aplikacja jest już uruchomiona, nastąpi przełączenie do niej.

Klawisz z logo systemu Windows + Shift + cyfra
Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + cyfra
Otwarcie pulpitu, a następnie przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę

Klawisz z logo systemu Windows + Alt + cyfra
Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie listy szybkiego dostępu dla aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + Shift + cyfra
Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się w danej pozycji na pasku zadań jako administrator

Klawisz z logo systemu Windows + Tab
Przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami (z wyjątkiem aplikacji na pulpicie)

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + Tab
Przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami (z wyjątkiem aplikacji na pulpicie)

Klawisz z logo systemu Windows + Shift + Tab
Przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami (z wyjątkiem aplikacji na pulpicie) w odwrotnej kolejności

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + B
Przełączanie się do aplikacji, o której jest wyświetlany komunikat w obszarze powiadomień

Klawisz z logo systemu Windows + strzałka w górę
Zmaksymalizowanie okna

Klawisz z logo systemu Windows + strzałka w dół
Usunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu

Klawisz z logo systemu Windows + strzałka w lewo
Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do lewej strony ekranu

Klawisz z logo systemu Windows + strzałka w prawo
Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do prawej strony ekranu

Klawisz z logo systemu Windows + Home
Minimalizowanie wszystkich okien z wyjątkiem aktywnego okna pulpitu (ponowne naciśnięcie przywraca wyświetlanie wszystkich okien)

Klawisz z logo systemu Windows + Shift + strzałka w górę
Rozciągnięcie okna pulpitu do góry i dołu ekranu

Klawisz z logo systemu Windows + Shift + strzałka w dół
Przywracanie/minimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości

Klawisz z logo systemu Windows + Shift + strzałka w lewo lub w prawo
Przenoszenie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora do drugiego

Klawisz z logo systemu Windows + spacja
Przełączenie języka i układu klawiatury

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + spacja
Zmiana na wcześniej wybrane dane wejściowe

Klawisz z logo systemu Windows + Enter
Otwarcie programu Narrator

Klawisz z logo systemu Windows + Shift + kropka (.)
Przełączanie między otwartymi aplikacjami

Klawisz z logo systemu Windows + kropka (.)
Przełączanie między otwartymi aplikacjami

Klawisz z logo systemu Windows + /
Inicjowanie ponownej konwersji w edytorze IME

Klawisz z logo systemu Windows + Alt + Enter
Otwieranie programu Windows Media Center

Klawisz z logo systemu Windows + klawisz plus (+) lub klawisz minus (-)
Powiększanie lub pomniejszanie przy użyciu aplikacji Lupa

Klawisz logo Windows + Esc

Zakończenie działania aplikacji Lupa

Klawisz z logo systemu Windows + C

Otwieranie paneli funkcji w aplikacji otwieranie poleceń aplikacji

Klawisz z logo systemu Windows + F

Otwieranie panelu Wyszukiwanie w celu przeszukania plików

Klawisz z logo systemu Windows + H

Otwieranie panelu Udostępnianie

Klawisz z logo systemu Windows + I

Otwieranie panelu Ustawienia

Klawisz z logo systemu Windows + K

Otwieranie panelu Urządzenia

Klawisz z logo systemu Windows + O

Zablokowanie orientacji ekranu (w pionie lub poziomie)

Klawisz z logo systemu Windows + Q

Otwieranie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania wszędzie lub wewnątrz otwartej aplikacji (jeśli aplikacja obsługuje wyszukiwanie w aplikacji)

Klawisz z logo systemu Windows + S

Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu przeszukania systemu Windows i sieci web

Klawisz z logo systemu Windows + W

Otwieranie panelu Wyszukiwanie w celu przeszukania ustawień

Klawisz z logo systemu Windows + Z

Wyświetlenie poleceń dostępnych w aplikacji

Klawisz z logo systemu Windows + spacja

Przełączenie języka i układu klawiatury

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + spacja

Zmiana na wcześniej wybrane dane wejściowe

Klawisz z logo systemu Windows + Tab

Przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami (z wyjątkiem aplikacji na pulpicie)

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + Tab

Przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami (z wyjątkiem aplikacji na pulpicie)

Klawisz z logo systemu Windows + Shift + Tab

Przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami (z wyjątkiem aplikacji na pulpicie) w odwrotnej kolejności

Klawisz z logo systemu Windows + Shift + kropka (.)

Przyciąganie aplikacji do lewej krawędzi

Klawisz z logo systemu Windows + L

Zablokowanie komputera lub przełączenie kont

Ten ostatni skrót może Wam się najbardziej przydać jeżeli pracujecie w biurze gdzie jest kilka osób.
W szybki sposób możecie zablokować swój komputer.

Interesują Cię ciekawostki i nowinki ze świata IT? Czytaj blogi informatyczne ! Znajdź swój ulubiony, tworzony przez pasjonatów i śledź go codziennie!

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *